• Normal Üyelik
  • Uzman Üyelik
Gizlilik sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Kabulünüz

 

BU WEBSİTESİNİ KULLANARAK VE/VEYA ZİYARET EDEREK (toplu olarak, videokatarakt.com alan adı aracılığıyla erişilebilir olan tüm İçerik dahil olmak üzere, "Videokatarakt.com  Web sitesi" ya da "Web sitesi"), http://www. videokatarakt.com adresinde yayınlanan VE BURADA ATIFLA OLUŞTURULAN BU HÜKÜM VE KOŞULLARA ("Hizmet Şartları") VE videokatarak.com KİŞİSEL GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN HÜKÜM VE KOŞULLARINA RIZANIZI İFADE ETMEKTESİNİZ. Bu şartların herhangi birini kabul etmiyorsanız, lütfen Videokatarakt.com  Web sitesini kullanmayınız.

2. Videokatarakt Web sitesi

 

Bu Hizmet Şartları, Web sitesindeki video içeriği, bilgiler ve diğer materyaller ya da hizmetlere katkıda bulunanlar dahil olmak üzere, Videokatarakt Web sitesinin tüm kullanıcılarına uygulanacaktır. Videokatarakt Web sitesi, Videokatarakt tarafından sahip olunmayan ya da kullanılmayan üçüncü kişi web sitelerine bağlantılar içerebilir. Videokatarakt 'nun üçüncü kişi web siteleri üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve üçüncü kişi web sitelerinin içerik, kişisel gizlilik politikaları ya da uygulamaları konusunda hiçbir sorumluluk yüklenmemektedir. Ek olarak, Videokatarakt  hiçbir üçüncü kişi sitesinin içeriğini sansürleyemez ya da düzeltemez. Web sitesini kullanarak, Videokatarakt 'yu herhangi bir üçüncü kişi web sitesini kullanımınızdan doğan ve doğacak her türlü sorumluluktan açık bir biçimde muaf tutmaktasınız. Buna göre, Videokatarakt Web sitesini terkettiğinizde bunun farkında olmanız ve ziyaret ettiğiniz her bir diğer web sitesinin hüküm ve koşullarını ve kişisel gizlilik politikasını okumanız konusunda sizi uyarmaktayız.

3. Web sitesine Erişim

A. Videokatarakt.com , size Hizmet Şartlarında beyan edildiği gibi, bu Web sitesini kullanma izni vermektedir, şu şartla ki: (i) Web sitesini kullanmanıza sadece kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için izin verilmektedir; (ii) Videokatarakt.com 'nun önceden yazılı yetkilendirmesi olmaksızın Web sitesinin hiçbir kısmını hiçbir ortamda kopyalamayacak ya da dağıtmayacaksınız; (iii) Web sitesini arzulanan amacında kullanmak için makul bir biçimde gerekli olabilecek olandan başka Websitesinin hiçbir kısmını değiştirmeyecek ya da farklılaştırmayacaksınız; ve (iv) bu Hizmet Şartlarının hüküm ve koşullarına her surette uyacaksınz.

B. Web sitesinin bazı özelliklerine erişebilmek için, bir hesap oluşturmanız gerekmektedir. Başka birisinin hesabını izinsiz olarak asla kullanamazsınız. Hesabınızı oluştururken gerçek ve tam bilgi sağlamalısınız. Hesabınızda meydana gelecek faaliyetten doğrudan ve münhasıran sorumlusunuz ve hesap şifrenizi güvende tutmalısınız. Videokatarakt.com 'u herhangi bir güvenlik ihlalinden ya da hesabın yetkisiz olarak kullanımından derhal haberdar etmelisiniz. Her ne kadar Videokatarakt.com hesabınızın herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımından sorumlu olmayacaksa da siz, Videokatarakt.com 'un ya da başkalarının söz konusu yetkisiz kullanımından doğan kayıplarından sorumlu olabilirsiniz.

C. Web sitesine, Videokatarakt.com sunucularına belirli bir zaman içinde bir insanın makul bir biçimde herkesçe kabul edilmiş bir çevrimiçi tarayıcı kullanarak gönderebileceğinden daha fazla talep mesajı gönderecek şekilde gelişen "robotlar", "örümcekler", "çevrimdışı okuyucular" vb. dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir otomatik sistemi kullanmamayı ya da çalıştırmamayı kabul etmektesiniz. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Videokatarakt.com genel arama motorları operatörlerine, sadece genel olarak erişilebilir araştırılacak materyallerin endeksini oluşturmak kaydıyla siteden materyallerin kopyalanmasına izin vermektedir. Videokatarakt.com, bu istisnaları genel olarak ya da belirli durumlarda iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Web sitesinden hesap isimleri dahil olmak üzere hiçbir kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplamamayı ya da toparlamamayı ve de Web sitesi tarafından sağlanan iletişim sistemlerini hiçbir ticari talep amaçlarıyla kullanmamayı kabul etmektesiniz. Web sitesinin hiçbir kullanıcısına, onların Kullanıcı Sunumları hakkında ticari amaçlar için talepte bulunmamayı kabul etmektesiniz.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Videokatarakt.com Web sitesindeki, (aşağıda tanımlanan) tüm Kullanıcı Sunumları hariç olmak üzere metin, yazılım, senaryo, grafik, fotoğraf, ses, müzik, video, etkileşimli röportajlar ve benzerlerine ("İçerik") dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ve burada içerilen markalar, hizmet markaları ve logolara ("Markalar") Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve yabancı kanunlar ve uluslararası konvansiyonlara tabi olarak Videokatarakt.com tarafından sahip olunmaktadır ya da Videokatarakt.com lisansı altındadır. Web sitesindeki içerik size OLDUĞU GİBİ bilginize ve kişisel kullanımınıza sunulmaktadır ve ayrı ayrı sahipleri tarafından önceden yazılı muvafakat olmaksızın kullanılamaz, kopyalanamaz, yeniden üretilemez, iletilemez, yayınlanamaz, gösterilemez, satılamaz, lisanslanamaz ya da her ne şekilde olursa olsun başka hiçbir amaçla işletilemez. Videokatarakt.com, Web sitesine ve İçeriğe açıkça verilmemiş tüm hakları saklı tumaktadır. Burada açıkça izin verilenlerden başka, Web sitesi aracılığıyla herhangi ticari amaçlarla elde edilen üçüncü kişilerin Kullanıcı Sunumlarının kullanımı, kopyalanması, dağıtımı dahil olmak üzere İçeriğin hiçbirini kullanma, kopyalama ya da dağıtımına karışmamayı kabul etmektesiniz. İçeriği kişisel kullanım için indirmeniz ya da kopyasını çıkartmanız halinde burada içerilen tüm telif ve diğer mülkiyet bildirimlerine bağlı kalmalısınız. Videokatarakt.com  Web sitesinin güvenlikle ilgili özellikleri ya da İçeriğin herhangi birinin kullanımını ya da kopyalanmasını engelleyen ya da kısıtlayan ya da Videokatarakt.com Web sitesi ya da buradaki İçeriğin kullanımı üzerinde sınırlamalar icra eden özellikleri engellememeyi, kaldırmamayı ya da bunlara başka biçimde karışmamayı kabul etmektesiniz.

5. Kullanıcı Sunumları

A. Videokatarakt.com Web sitesi, şimdi ya da gelecekte sizin tarafınızdan ya da başka kullanıcılar tarafından ("Kullanıcı Sunumları") sunulan videoların ya da diğer muhaberatın sunumuna ve söz konusu Kullanıcı Sunumlarının barındırılmasına, paylaşılmasına ve/veya her türlü yayınlanmasına izin verebilir. Söz konusu Kullanıcı Sunumları yayınlanmış olsun ya da olmasın, Videokatarakt.com 'nun sunumların herhangi biri hakkında hiçbir gizlilik garanti etmediğini kabul etmektesiniz.

B. Kendi Kullanıcı Sunumlarınızdan ve bunları gönderme ya da yayınlamadan doğrudan ve münhasıran sorumlu olacaksınız. Kullanıcı Sunumları ile bağlantılı olarak aşağıdakileri teyit, beyan ve/veya taahhüt etmektesiniz: (i) Kullanıcı Sunumlarının herhangi biri ya da hepsini dahil etmeyi ve Kullanıcı Sunumlarını Web sitesi tarafından ve bu Hizmet Şartları tarafından düzenlenen şekilde kullanmayı mümkün kılacak şekilde Kullanıcı Sunumlarının tüm patent, marka, ticari sır, telif ya da diğer mülkiyet haklarını, kullanmak ve Videokatarakt.com 'nun bunları kullanması konusunda yetki vermek için gerekli lisans, hak, muvafakat ve izinlere sahipsiniz ve bunları elinizde bulundurmaktasınız; ve (ii) Kullanıcı Sunumundaki her bir ve tüm tanınabilir bireysel kişinin, ismini ya da söz konusu her bir ve tüm tanınabilir kişinin benzerliğini Kullanıcı Sunumlarının Web sitesinde ve Hizmet Şartlarında düzenlenen şekilde dahil edilmesini ve kullanımını mümkün kılacak muvafakat, ibra ve/veya iznine sahipsiniz. Açıklık getirmek için, Kullanıcı Sunumlarınızdaki tüm mülkiyet haklarınızı elinizde tutmaktasınız. Bununla birlikte, Videokatarakt.com 'ya Kullanıcı Sunumlarını sunarak, Videokatarakt.com 'ya Kullanıcı Sunumlarını Videokatarakt.com Web sitesinin (ve türetilmiş çalışmalarının) bir kısmının ya da hepsinin her tür ortam formatında ve her tür ortam kanalları aracılığıyla teşviki ve yeniden dağıtımı dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Videokatarakt.com Web sitesi ve Videokatarakt.com 'nun (ve halefinin) işi ile bağlantılı olarak kullanması, yeniden üretimi, bunların kopyalanmış çalışmalarının hazırlanması, gösterimi ve yürütülmesi için dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz, alt lisans verilebilir ve devredilebilir lisans vermektesiniz. Ayrıca, Videokatarakt.com Web sitesinin her bir kullanıcısına Kullanıcı Sunumlarınıza Web sitesi aracılığıyla erişimi için ve söz konusu Kullanıcı Sunumlarını Web sitesinin işlevselliği aracılığıyla ve Hizmet Şartları uyarınca izin verildiği şekilde kullanması, yeniden üretmesi, dağıtması, kopyalanmış çalışmalarının hazırlanması, gösterimi ve yürütülmesi için münhasır olmayan bir lisans vermektesiniz. Videokatarakt.com 'ya gönderdiğiniz Kullanıcı Sunumlarınızın kaydedilmesi ve yine ilgili Kullanıcı Sunumlarının yer, süre ve sayı ile sınırlı olmaksızın işaret ve ses ve/veya görüntü nakline yarayan her türlü araçla , web kullanımı, cep telefonundan kullanımı, televizyonda yayınlanması, el cihazlarına kaydı vb. ve bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü yöntemlerle umuma iletim ve yeniden iletim, işleme, yayma, temsil ve çoğaltma haklarını, fikri ve manevi haklarını ve bu kullanım sonucu oluşan mali hak bedellerinin tahsili haklarını Videokatarakt.com’ya devretmiş bulunmaktasınız.

Videokatarakt.com’ya devrettiğiniz Kullanıcı Sunumlarınızın ve bunlara ilişkin diğer uygulamaların mali, fikri ve manevi haklarına sahip olduğunuzu ve bu hakları başkalarına devre yetkili olduğunuzu, Kullanıcı Sunumlarınız üzerinde üçüncü şahısların hak sahibi olduğu iddiaları nedeniyle Videokatarakt.com’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve Videokatarakt.com’un bu nedenle uğrayacağı her türlü zararları ayrı ayrı, ilk talep anında nakden ve def’aten tazmin ile sorumlu olacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

C. Kullanıcı Sunumları ile bağlantılı ve ek olarak aşağıdakileri yapmamayı kabul etmektesiniz: (i) siz söz konusu hakların maliki ya da hak sahibi olan kişiden materyali yayınlamak ve Videokatarakt.com 'a burada verilen tüm lisans haklarını verme konusunda izniniz olmadıkça, telif haklı, ticari sırla korunan ya da kişisel gizlilik ve reklam hakları dahil olmak üzere üçüncü kişi mülkiyet haklarına başka biçimde tabi materyali sunmak; (ii) Videokatarakt.com ya da herhangi bir üçüncü kişiye zarar verebilecek yalanlar ya da yanlış beyanları yayınlamak; (iii) kanuna aykırı, müstehcen, küçük düşürücü, hakaret içeren, tehditkar, pornografik, tacizkar, nefret uyandırıcı, ırksal ya da etnik olarak saldırgan ya da bir suç olarak değerlendirilebilecek, medeni bir sorumluluğa meydan verebilecek, herhangi bir kanunu ihlal edebilecek ya da başka türlü uygunsuz olarak kabul edilecek davranışı cesaretlendiren materyali sunmak; (iv) reklam ya da iş tanıtımları yayınlamak: (v) başka bir kişi taklit etmek. Videokatarakt.com hiçbir Kullanıcı Sunumunu ya da burada ifade edilen görüşü, tavsiye ya da öneriyi devretmemektedir ve Videokatarakt.com Kullanıcı Sunumları ile bağlantılı hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Videokatarakt.com, Web sitesindeki telif hakkı ihlal faaliyetlerine ve fikri mülkiyet haklarına ihlale izin vermemektedir ve Videokatarakt.com söz konusu İçeriğin ya da Kullanıcı Sunumunun bir başkasının fikri mülkiyet haklarına ihlal ettiğine dair düzgün bir biçimde bildirimde bulunulması halinde tüm İçerik ve Kullanıcı Sunumlarını kaldıracaktır. Videokatarakt.com İçerik ve Kullanıcı Sunumlarını önceden bildirimde bulunmaksızın kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. Videokatarakt.com, ayrıca Kullanıcının bu konuda mükerrer bir ihlalci olarak belirlenmesi halinde Web sitesine erişimini sona erdirecektir. Mükerrer ihlalci, ihlal faaliyetinden birden fazla biçimde kendisine bildirimde bulunulmuş ve/veya bir Kullanıcı Sunumu Web sitesinden ikiden daha fazla kaldırılmış bir Kullanıcıdır. Videokatarakt.com ayrıca, İçerik ya da Kullanıcı Sunumunun uygun olup olmadığına ve Hizmet Şartlarına pornografi, müstehcen ya da küçük düşürücü materyal ya da aşkın uzunluk gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere telif hakkı ihlali ve fikri mülkiyet hakkı kanunu ihlallerinden başka ihlallere uyup uymadığına karar verme hakkını saklı tutmaktadır. Videokatarakt.com, söz konusu Kullanıcı Sunumlarını kaldırabilir ve/veya Kullanıcının erişimini söz konusu materyali Hizmet Şartlarına aykırı biçimde yüklemesinden dolayı herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirinde olmak üzere sona erdirebilir.

D. Özel olarak, telif hakkı sahibi ya da temsilcisi olmanız ve herhangi biri Kullanıcı Sunumunun ya da başka içeriğin sizin telif haklarınıza ihlalde bulunduğuna inanmanız halinde, telifin size ait olduğunu gösterir aşağıdaki bilgileri temin ederek bize bildirmelisiniz:

(i) İhlale uğradığı iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel ya da elektronik imzası;

(ii) İhlale uğradığı iddia edilen telif haklı çalışmanın tanımlanması ya da tek bir çevrim içi sitede çoklu telif haklı çalışmaların tek bir bildirimle karşılanması halinde, bu sitedeki söz konusu çalışmaların temsilci listesi;

(iii) İhlale uğradığı ya da ihlal faaliyetine tabi olduğu ve kaldırılacak ya da kendisine erişimin kaldırılacağı materyalin tanımlanması ve hizmet sağlayıcıya materyali yerleştirmek için makul bir biçimde yeterli bilgiler;

(iv) Hizmet sağlayıcının sizinle temas etmesi için makul bir biçimde yeterli olan adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta gibi bilgiler;

(v) Hakkında şikayette bulunulan materyalin kullanımının telif hakkı sahibi, temsilcisi ya da kanun tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi niyetli inanca sahip olduğunuza dair bir beyan; ve

(vi) Bildirimdeki bilgilerin doğru ve yalan yere tanıklık cezası altında olduğu, ihlale uğradığı iddia edilen münhasır hakkın maliki adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair bir beyan.

Videokatarakt.com 'nun iddia edilen ihlalin bildirimlerini ve her tür geri bildirimler, yorumlar ve teknik destek talepleri ve diğer muhaberat Videokatarakt.com müşteri servisine info@Videokatarakt.com eposta adresine gönderilmelidir.Bu şartların hepsine birden uymanız gerekli olup şartlardan herhangi birine uymamanız halinde bildirimin geçerli olmayacağını teyit etmektesiniz.

E. Videokatarakt.com Web sitesini kullandığınızda, çeşitli kaynaklardan gelen Kullanıcı Sunumlarına maruz kalacağınızı ve Videokatarakt.com 'un söz konusu Kullanıcı Sunumlarının doğruluk, yararlılık, güvenliğinden ya da fikri mülkiyet haklarında ya da bunlarla ilgili bir sorumluluğu olmadığını anlamaktasınız. Ek olarak, doğru olmayan, saldırgan, kaba ya da sakıncalı Kullanıcı Sunumlarına maruz kalacağınızı anlamakta ve teyit etmektesiniz ve Videokatarakt.com 'a karşı bunlarla ilgili olarak sahip olduğunuz ya da sahip olabileceğiniz herhangi kanuni ya da adli hak ya da telafilerden feragat etmeyi kabul etmekte ve feragat etmektesiniz ve Videokatarakt.com 'u, Maliklerini /Operatörlerini, bağlılarını ve/veya lisans verenlerini siteyi kullanımızla ilgili tüm konularda kanun tarafından izin verilen en üst derecede tazmin etmeyi ve bahsedilenlerin zarar görmemesini sağlamayı kabul etmektesiniz.

F. Videokatarakt.com Web sitesindeki materyalleri sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlarla bağlantılamanıza izin vermektedir. Ek olarak, Videokatarakt.com, Gömülü Oynatıcıyı(embed player) içeren sayfalarda Videokatarakt.com web sitesine dönmek için göze çarpan bir bağlantıyı eklemeniz şartıyla Web sitesindeki materyallere erişim kullanımı için sizin kendi kişisel, ticari olmayan web sitelerinize yerleştirebileceğiniz bir "Gömülü Oynatıcı"(embed player) özelliği sağlamaktadır. Videokatarakt.com, Web sitesinin herhangi bir yönünü herhangi bir zamanda devam ettirmeme hakkını saklı tutmaktadır.

6. GARANTİDEN FERAGAT

Videokatarakt.com Web sitesinin kullanımından doğacak risklerin tüm sorumluluğu size aittir. Videokatarakt.com, yetkili, yönetici, işçi ve temsilcileri, Web sitesi ve kullanımıyla bağlantılı olarak ifade veya ima edilecek her türlü teminat talebini, yasaların azami kapsamı dahilinde reddetmektedir. Videokatarakt.com, sitenin veya bununla bağlantılı başka sitelerin içeriğinin doğruluk derecesi ve eksizliği hakkında garanti veya vekillik vermemekte ve her türlü sorun, hata veya içerik hatası (I), web-sitemize erişim ve kullanımından doğacak her türlü kişisel yararlanma veya mal hasarı (II), güvenli sürücülerimize yetkisiz erişim ve kullanımı ve/veya içerisinde kayıtlı her türlü/bütün kişisel/ticari bilgilere erişim ve kullanımı (III), iletilerin sitemize/sitemizden gönderilmesinde meydana gelecek her türlü kesinti veya ara (IV), herhangi bir üçüncü şahıstan sitemiz vasıtasıyla bulaşabilecek her türlü yazılım hatası, virüs, truva atı vb. (IV) ve/veya bulaşabilecek, gönderilebilecek, her türlü içerik kaybı ve hasarı veya e-mail ile yollanabilecek veya Videokatarakt.com Web sitesi vasıtasıyla herhangi bir şekilde meydana gelebilecek her türlü içeriğinin kullanımı sonucunda meydana gelecek her türlü kayıp ve hasar (V) için hiçbir sorumluluk ve mesuliyet kabul etmez. Videokatarakt.com , sitemiz, köprülenmiş başka bir Web sitesi veya her türlü reklam başlığı aracılığıyla üçüncü bir şahıs tarafından reklamı yapılan veya sunulan hiçbir ürün, hizmet için teminat, teyit, garanti verip sorumluluk kabul etmemekte ve siz ve üçüncü şahıs ürün ve hizmet sahipleri arasında her türlü ürün ve hizmet alışverişinin denetlenmesinin parçası veya bunun sorumlusu olmayacaktır. Her türlü aracı veya ortam vasıtasıyla yapılacak her türlü mal, hizmet alışverişlerinde, sağduyunuza azami seviyede kulak vermeli ve gerekli yerlerde dikkati elden bırakmamalısınız.

7. MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI

Videokatarakt.com, yetkili, yönetici, işçi ve acenteleri her türlü sorun, hata veya içerik eksikliği (I), Web sitemize erişim ve kullanımından doğacak her türlü kişisel zarar veya mal hasarı (II), ), güvenli sürücülerimize yetkisiz erişim ve kullanımı ve/veya içersinde kayıtlı her türlü/bütün kişisel/ticari bilgilere erişim ve kullanımı (III), iletilerin sitemize/sitemizden gönderilmesinde meydana gelecek her türlü kesinti veya ara (IV), herhangi bir üçüncü şahıstan sitemiz vasıtasıyla bulaşabilecek her türlü yazılım hatası, virüs, truva atı vb. (V) ve/veya bulaşabilecek, gönderilebilecek, her türlü içerik kaybı ve hasarı veya e-mail ile yollanabilecek veya Videokatarakt.com  Web sitesi vasıtasıyla herhangi bir şekilde meydana gelebilecek her türlü içeriğinin kullanımı sonucunda meydana gelecek her türlü kayıp ve hasar gibi hiçbir dolaylı, dolaysız, özel, cezai veya önemli hasar vb. için, garanti, sözleşme, tazminat yükümlülüğü veya her türlü başka bir yasal teoriye dayansın yada dayanmasın ve şirket bu gibi olası hasarlara karşı uyarılmış olsun yada olmasın , size karşı hiçbir sorumluluğu olmamaktadır. Mesuliyetlerin yukarıdaki sınırlandırılmaları, yetkili yargı tarafınca izin verilen azami mertebede uygulanacaktır.

Özellikle de, Videokatarakt.com’nun kullanıcı ihbarları, veya üçüncü şahısların lekeleyici, saldırgan veya yasadışı her türlü hareketlerinden mesul olmadığını ve yukarıdakilerden doğacak her türlü hasar ve zarar tehlikesinin tamamen sizin sorumluluğunuz altında olduğunu teyit etmektesiniz.

Videokatarakt.com Web sitesinin başka bölgeler için erişilebilir veya uygun olduğunu ifade etmemektedir. Başka bölgelerden sitemize giriş yapan, onu kullanan şahıslar bunu kendi iradeleriyle yapmakta ve yerel yasalara uyması kendi sorumluluğundadır.

Kullanıcılar tarafından siteye yüklenen video içerikleri Videokatarakt.com  ve diğer işortağı sitelerde de yayınlanabilir. Siteye yüklenen yasal video içerikleri üzerinde reklam göstermek, paylaşmak, söz konusu içeriklerden yapım produksiyon yolu ile üretim yapmak ve bu faaliyetlerden ticari gelir elde etme hakkı siteye aittir.

8. DÜZELTME

Videokatarakt.com, ana ortağı, yetkili, yönetici, işçi ve acentelerini, Videokatarakt.com Web sitesine giriş ve onu kullanmanız (i), işbu Hizmet Şartlarınin herhangi bir maddesini ihlaliniz (ii), koşulsuz şartsız her türlü telif, mülkiyet veya Kişisel Gizlilik hakkı dahil, üçüncü şahıslara ait her türlü hakkın ihlali (iii) veya herhangi bir kullanıcı teslimatınızın üçüncü bir şahısa zarar verdiğine dair her türlü davanın (iv) sonucunda meydana gelecek her türlü iddia, hasar, yükümlülük, kayıp, yükümlülük, ücret veya borç ve (avukat ücreti dahil, fakat bununla sınırlı olmamak üzere) gidere karşı savunup, koruyup ve zarar görmemesini sağlamayı kabul etmektesiniz. Bu savunma ve düzeltme zorunluluğu işbu Hizmet Şartları ve Videokatarakt.com ’yu kullanımınız sona erse de devam edecektir.

9. HİZMET ŞARTLARININ KABUL EDİLEBİLMESİ

Ya 18 yaşından büyük ya da reşit olmayıp yetki verilmiş veya ebeveynlerinin ya da kendisine bakmakla yükümlü olan kişinin yasal onayına sahip olduğunuzu ve işbu Hizmet Şartlarında belirtilen şart, koşul, tasdik, yükümlülük ve güvenceleri anlamakta yeterli olduğunuzu ve bu şartlara razı gelip uyacağınızı teyit etmektesiniz. 13 yaşından küçük iseniz, Videokatarakt.com  Web sitesini lütfen kullanmayınız – size uygun daha pek çok farklı Web sitesi var. Hangi sitelerin size uygun olduğu hakkında lütfen ebeveynlerinize danışın.

10. DEVİR

İşbu Hizmet Şartları ve altında yer alan bütün hak ve lisansları tarafınızca aktarılıp devredilememekle birlikte, Videokatarakt.com  tarafından koşulsuz şartsız devredilebilir.

11. GENEL

Videokatarakt.com Web sitesinin tümü veya bir parçası olarak sizi ve Videokatarakt.com’un arasında meydana gelecek her türlü hak talebi veya uyuşmazlık, sadece Türk Mahkemeleri tarafınca karara bağlanmalıdır. Bu Hizmet Şartları, http://www.Videokatarakt.com/ adresi altındaki Kişisel Gizlilik uyarısı ve Videokatarakt.com’un Web sitesinde yayınlanan bütün diğer yasal uyarılarla birlikte Videokatarakt.com Web sitesi ile ilgili olarak siz ve Videokatarakt.com arasındaki sözleşmeyi oluşturacaktır. Bu şartların herhangi bir koşulu yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz sayılacak olursa, bu maddenin geçersizliği şartlarda belirtilen, tam yetki ve etkiye sahip olmayı sürdürecek diğer maddelerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu Hizmet Şartlarında yer alan koşullarından yapılacak her türlü feragati, söz konusu madde veya şartnamede yer alan herhangi başka bir maddeden yapılacak feragatin devamı ve halefi olarak kabul edilmeyecek ve Videokatarakt.com’nun bu Hizmet Şartları’ndaki herhangi bir hak ya da şartı yerine getirememesi halinde, bu hak veya koşuldan feragat edildiği anlamına gelmez. Videokatarakt.com, bu şartları herhangi bir zamanda ve sizi haberdar etmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar ve bu şartlarda yapılabilecek değişikliklerin takip edilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Şartlarda yapılacak değişikliklerin ardından Videokatarakt.com  Web sitesini kullanmanız, değiştirilen hususları kabul edip onayladığınız anlamına gelecektir. SİZ VE VİDEOKATARAKT.COM , VİDEOKATARAKT.COM  WEB-SİTESİNDEN VEYA ONUNLA BAĞLANTILI OLARAK MEYDANA GELECEK HER TÜRLÜ DAVANIN, DAVA SEBEBİNİN OLUŞMASINI TAKİBEN BİR (1) YIL İÇİNDE YARGIYA İNTİKAL ETTİRİLMELİDİR. AKSİ TAKDİRDE, YARGIYA İNTİKAL ETTİRME HAKKI KALICI OLARAK ORTADAN KALKACAKTIR.

 

 

Sitemizde sizler için hazırladığımız onlarca modül ve hizmetlerden faydalanabilirsiniz! Bunun için yapmanız gereken tek şey ise sol alanda bulunan üyelik formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmanız. Daha fazla ve detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Gizlilik sözleşmesi
Sitemizde siz uzman ve doktorlarımız için hazırladığımız onlarca modül ve hizmetlerden faydalanabilirsiniz! Bunun için yapmanız gereken tek şey ise sol alanda bulunan üyelik formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmanız. Daha fazla ve detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Bu sitedeki tüm bilgiler ışığında ifade bulan öneri, tedavi ve tanı bilgileri tamamen size uygulanacaktır anlamı taşımaz.
Bundan dolayı, bu sitede yer alan bilgileri ve verilen birtakım tedavi önerilerini öncelikle kendi doktorunuza ya da bize danışmanız gerekmektedir.