Yrd. Doç. Dr. Aziz Topaloğlu

Branş
Şaşılık
E-Posta Adresi
draziztopaloglu@yahoo.com.tr
Telefon Numarası
0(232) 343 44 45
Doğum Tarihi
01-01-2014
Cinsiyet
Erkek
Çalıştığı Kurum
Bornova Şifa Üniversitesi
Şehir
İzmir
ÖZGEÇMİŞ

Eğitim

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

 Ege Üniversitesi

 1994-2000

Yüksek Lisans

 Göz Hastalıkları Uzmanlığı

 Adnan Menderes Üniversitesi

 2000-2004

                  
Akademik Unvanlar 
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 18.10.2012

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Dayanır V, Topaloglu A, Ozsunar Y, Keçeli M, Okyay P, Harris A. Orbital Blood Flow Parameters in Unilateral Pseudoexfoliation Syndrome. Int Ophthalmology. 2009 Feb;29(1):27-32.
 • Ozkan SB, Topaloglu A, Aydin S. The role of botulinum toxin A in augmentation of the effect of recession and/or resection surgery. J AAPOS. 2006 Apr;10(2):124-7.
 • Dundar SO, Dayanir Y, Topaloglu A, Dundar M, Kocak I. Effect of sildenafil on ocular hemodynamics in 3 months regular use. Int J Impot Res. 2006 May-Jun;18(3):282-6.
 • Dundar SO, Topaloglu A, Dundar M, Kocak I. Effects of sildenafil on blue-on-yellow and white-on-white Humphrey perimetry in 3 months regular use.Eye. 2006 Jul;20(7):810-3.
 • Dayanir V, Ozcura F, Kir E, Topaloglu A, Ozkan SB, Aktunc T. Medical control of intraocular pressure after phacoemulsification. J Cataract Refract Surg. 2005 Mar;31(3):484-8.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 •   Topaloglu A, Özkan SB. The Role of Botulinum Toxin A in Augmentation of the Effect of Recess Resect Surgery. 2 Haziran 2004, Avrupa Şaşılık Kongresi.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler   

 • Ünsal U, Söyler M, Biliş S, Oktay F, Topaloğlu A.S, Yıldırım E. Acrysof ReSTOR Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonrasında Erken Dönem Sonuçlarımız. Turk J Ophthalmol 2009; 39(3): 183-88.
 •  Topaloğlu A. Fasial sinir felci sonrası gelişen oküler komplikasyonların kombine cerrahi tedavisi. Turk J Ophthalmol 2013; 43:368-70.

Ulusalbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler.

 • Kır E, Okyay P, Topaloğlu A, Özkan SB. Aydın İli İlköğretim Okullarında Refraksiyon Bozukluğu Prevalansı ve Görmenin Ders Başarısına Etkisi. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2001.
 • Topaloğlu A, Özkan SB, Kır E, Dündar S. Süperior Oblik Felcinde Modern Tedavi Yaklaşımları. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002.
 • Topaloglu A, Dayanır V, Dayanır Y, Keçeli M. Tek Taraflı Psödoeksfoliyasyon Sendromunda Oküler Kan Akımı. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
 • Topaloglu A, Dayanır V, Dayanır Y, Keçeli M, Aktunç T. Psödoeksfoliyasyon Sendromunda Oküler Kan Akımı. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004.
 • Topaloğlu A, Özkan SB, Aydın S. Geriletme Rezeksiyon Cerrahisinin Etkisini Arttırmada İntraoperatif Botulinum Toksin A’nın Rolü. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004.
 • Dündar SO, Dayanır Y, Topaloğlu A. Uzun Süreli Kullanımda Sildenafilin Oküler Kan Akmına Etkisi. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004.
 • Dündar SO, Topaloğlu A. Uzun Süreli Kullanımda Sildenafilin Görme Alanı Üzerine Etkisi. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004.
 • Ünsal U, Söyler M, Topaloğlu A. Multifokal Lenslerde Erken Dönem Sonuçlarımız. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006.
 • Söyler M, Ünsal U, Biliş S, Topaloğlu A. Tek Göze İmplante edilen Acrysof Restor Sonrasında Kontrast Sensitivite. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007.
 • Ünsal U, Söyler M, Oktay F, Topaloğlu A, Yıldırım E. Bilateral Refraktif Lens Değişimi Yapılan Olgularda Kullanılan Acrysof Restor Göz İçi Lens Sonuçlarımız. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008.                                                                                                                    
 • Topaloğlu A, Uyar M, Başer G, Şeker E, Karaarslan S. Orbita İçi Yerleşimli Benign Reaktif Lenfoid Hiperplazi: Olgu Sunumu. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 • Topaloğlu A, Uyar M, Başer G. Aşılama Sonrası Gelişen Akut Abdusens Sinir Paralizisi. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 • Uyar M, Topaloğlu A, Şeker E. Diod Lazer İle Transkanaliküler Dakriyosistorinostomi İle Eksternal Dakriyosistorinostomi Erken Dönem Sonuçlarımız. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.

Diğer Yayınlar

 • Topaloğlu A, Özkan SB. Binoküler Tek Görme Alanı. Görme Alanı El Kitabı: 50-53.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • American Academy of Ophthalmology

Bu sitedeki tüm bilgiler ışığında ifade bulan öneri, tedavi ve tanı bilgileri tamamen size uygulanacaktır anlamı taşımaz.
Bundan dolayı, bu sitede yer alan bilgileri ve verilen birtakım tedavi önerilerini öncelikle kendi doktorunuza ya da bize danışmanız gerekmektedir.