Op. Dr. Uğur Ünsal

Branş
Katarakt
E-Posta Adresi
drugurunsal@gmail.com
Telefon Numarası
0(232) 444 23 24
Doğum Tarihi
10-01-1975
Cinsiyet
Erkek
Çalıştığı Kurum
Batıgöz Göz Sağlığı Dal Merkezi
Şehir
İzmir
ÖZGEÇMİŞ

1974 yılında Ankara’nın Nallıhan ilçesinde doğmuştur. İlk-orta-ve lise eğitimini Nallıhan’da tamamlamıştır. 1991 yılında ÖSYM sınav sonuçlarına göre GATA Askeri Tıp Fakültesine yerleştirilmiştir. 1997 yılında devre ikincisi olarak askeri tıp fakültesini bitirmiştir. 1998-2000 yılları arasında Şırnak Jandarma Komando Tugayı Baştabibliği görevini yürütmüştür. 2000 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göz Servisinde uzmanlık eğitimine başlamıştır. 2003 yılında göz ihtisasını bitirdikten sonra İzmir Jandarma Dispanserine göz hastalıkları uzmanı olarak atanmıştır. 2005 yılında İzmir Hava Lisans Okulunda 6 ay süresince intermediate ve advance İngilizce kursuna katılmıştır. 2010 yılında askeriyeden emekli olup Batıgöz Hastanesinde tam zamanlı olarak çalışmaya başlamıştır. Evli ve İngilizce bilmektedir.

Uzmanlık Alanları : Katarakt ve Ön Segment Cerrahisi, Vitreoretinal Cerrahi, Glokom Cerrahisi, Oküloplastik Cerrahi, Şaşılık Cerrahisi

                        

BİLİMSEL YAYINLAR

A.Yurtdışı Yayınlar

   1. Bilge AH, Aykan U, Akin T, Unsal U. The effects of three-piece or single-piece acrylic intraocular lens implantation on posterior capsule opacification.Eur J Ophthalmol. 2004 Sep-Oct;14(5):375-80

2. Bilge AH, Aykan U, Akin T, Unsal U.Review of sterile, postoperative, anterior segment inflammation following cataract extraction and intraocular lens implantation. Eur J Ophthalmol. 2005 Mar-Apr;15(2):224-7.

B.Yurtiçi  Yayınlar

 1. Yıldız T F, Ünsal U, Yalçın H, Karadayı K, Örge Y, Gülecek O.Birincil alt oblik hiperfonksiyonunda geriletme ve tenotomi sonuçlarımız.T. Klin. Oftalmoloji 2003;2:82-85

2. Karadayı K,Çiftçi F, Yıldız TF, Sönmez M, Ünsal U, Güngör A, Gülecek O. Lakrimal sistem tıkanıklıklarında silikon entübasyonu:problemler,komplikasyonlar,ve başarı oranları. T Oft Gaz. 2003;4:498-505

3. Aykan Ü,Karadayı K, Akın T, Bilge A H, Ünsal U. 5.5 mm 3-parçalı akrilik GİL implantasyonunun arka kapsül kesifliklerine etkisi:3 yıllık randomize prospektif çalışma sonuçlarımız. T Oft Gaz. 2003;4/1:575-578

4. Ünsal U, Akın T, Aykan Ü, Bilge A H. 5.5 mm optik çaplı 3-parçalı ve tek parçalı hidrofobik akrilik göz içi lens (GİL) implantasyonu sonrasında erken ve geç dönem refraksiyon sonuçalarımız. T Oft Gaz. 2004;2:103-107

5. Ünsal U, Yıldız T. F, Akın T.Altıncı sinir paralizisi sonuçları .T Oft. Gazetesi 2006-6

6. Ünsal U, Söyler M, Oktay F, Yıldırım E.Göziçi lens gücü hesaplamasında IOL master değerleri . T Oft. Gazetesi 2006-6

7. Ünsal U,  Söyler M,  Oktay F. Akut suprakoroidal ekspulsif hemoraji  T Oft. Gazetesi 2007-4

8.Ünsal U, Söyler M.Perforan göz yaralanması sonrası oluşan aniridi ve afakinin iris boyalı göziçi lensi ile tamiri.Katarakt ve glokom dergisi 2007,cilt 2, sayı 2.

9.Ünsal U, Söyler M, Biliş S, Oktay F, Yıldırım E. Acrysof ReSTOR göziçi lens implantasyonu sonrasında erken dönem sonuçlarımız. T Oft. Gaz 

10.Ünsal U, Söyler M, Biliş S. Keratakonus  tedavisinde  keraring kullanımı sonuçları. T Oft. Gaz

BİLİMSEL BİLDİRİLER

1. Çiftçi F,Karadayı K, Yıldız TF, Sönmez M, Ünsal U, Gülecek O. Lakrimal sistem tıkanıklıklarında silikon entübasyonu:problemler,komplikasyonlar,ve başarı oranları. XXVI. Ulus.Türk Oft. Kong. Bült. Ankara 2002;OPC-1/371

2.Çiftçi F,Karadayı K, Yıldız TF, Sönmez M, Ünsal U, Gülecek O. Probing and silicone intubation in lacrimal stenosis:Pitfalls, complications, and succcess rates ESOPRS 2002

3. Akın T, Karadayı K, Yıldız T F, Ünsal U. Patients on artificial tears might be prescribed wrong glasses or contacts or worse, miscorrected with a keratorefractive procedure.14th Congress of Europen Society of Ophthalmology  Madrid 2003;FP120:83

4. Karadayı K, Mocan M F, Akın T, Ünsal U. Forceps continuous curvilinear capsulorhexis(CCC);is there a simpler alternative. 14th Congress of Europen Society of Ophthalmology Madrid 2003;FP120:83

5.Yıldırım Y, Ünsal U, Karadayı K, Yıldız T F, Sönmez M, Akın T.Topikal anestezik damlalar havalı non kontakt tonometrik ölçümlerde yan etkiler haricinde bir fark meydana getirmezler. XXVII. Ulus.Türk Oft. Kong. Bült. İstanbul 2003;GL-1;216

6. Ünsal U, Aykan Ü, Akın T, Bilge A H, Gülecek O.3-parçalı ve tek parçalı akrilik GİL implantasyonunun arka kapsül kesifliklerine etkisi. XXVII. Ulus.Türk Oft. Kong. Bült. İstanbul 2003;KRC-4/127

7.Ünsal U, Yıldırım Y, Karadayı K, Yıldız T F, Akın T, Sönmez M,Suni gözyaşı kullanan hastalarda muhtemel yanlış gözlük veya kontakt lens reçetelendirilmesi ya da daha kötüsü hatalı refraktif girişim. XXVII. Ulus.Türk Oft. Kong. Bült. İstanbul 2003;EP-1/70

8. Soyler M, Ünsal U, Oktay F  Fish hook injuries   ESOT Roma

9. Söyler M, Ünsal U, Ozil Fako sonuçlarımız   TOD 40. Ulusal Kongresi, Antalya 2006.

10. Ünsal U, Söyler M ve ark. Acrysof ReSTOR GİL implantasyon sonuçlarımız.TOD 40. Ulusal Kongresi, Antalya 2006.

11. Söyler M, Ünsal  U, Yıldırım E. Viskoelastiksiz IOL yerleştirilmesinin postoperatif göziçi basıncına etkisi.   Glokom kongresi Atina

12. Soyler  M, Ünsal U, Yıldırım  E. Acrysof  ReSTOR IOL implantasyon sonuçlarımız  ASCRS 2006 San Diego

13. Ünsal U, Söyler M,Oktay F.Acrysof ReSTOR implantasyonu sonrasında Nd Yag laser kapsülotomi sonrasında kontrast sensitivite.TOD 41.Ulusal kongresi , Antalya 2007.

14. Söyler M, Ünsal U, Oktay F Tek göze implante edilen Acrysof ReSTOR sonrasında kontrast sensitivite . TOD 41.Ulusal kongresi , Antalya 2007.

15. Ünsal U, Soyler M, Oktay F, Bolu H Odunsu konjonktivitli bir olguya yaklaşım. TOD 41.Ulusal kongresi ,  Antalya 2007.

16. Ünsal U, Söyler M, Oktay F, Topaloğlu A, Yıldırım E. Bilateral  refrakif lens değişimi yapılan olgularda kullanılan acrysof restor  göziçi lensi  sonuçlarımız. TOD 42.Ulusal kongresi ,  Antalya 2008.

 

VİDEO VE FOTOĞRAF

1.(F) Çiçek lens.Ünsal U, Söyler M. TOD 40. Ulusal Kogresi,Antalya 2006 (1.lik ödülü)

2.(V)İris kolobomu.Ünsal U, Söyler M, Topaloğlu Aziz Serkan. TOD 40. Ulusal Kogresi,Antalya 2006

3.(V). İris kolobomunun iris segmenti ile rekonstrüksiyonu.Söyler M, Ünsal U. 9 Eylül Üniversitesi Canlı Cerrahi Günleri, video sempozyumu  İzmir 2006.

4.(F)İris Danteli. Ünsal U, Söyler M. TOD 41. Ulusal Kogresi,Antalya 2007

5.(F)Optik sinirin doğuşu.Ünsal U, Söyler M. TOD 41. Ulusal Kogresi,Antalya 2007

6.(V)Zonülozisli bir olguya yaklaşım Ünsal U, Söyler M. TOD 41. Ulusal Kogresi,Antalya 2007.

7. (V) IOL repozisyonu  .Ünsal U, Söyler M. TOD Katarakt ve Refraksiyon Birimi II. Canlı Cerrahisi, İstanbul 2008

8. (V)  İridodializli bir olguya yaklaşım.Söyler M, Ünsal U. TOD Katarakt ve Refraksiyon Birimi II. Canlı Cerrahisi, İstanbul 2008

9. (F)  Anterior lentikonus. Ünsal U, Söyler M. TOD 42.Ulusal kongresi ,  Antalya 2008.

10. (F)  Böğürtlen. Ünsal U, Söyler M. TOD 42.Ulusal kongresi ,  Antalya 2008.

11.(V). İntraoperatif iridodializ gelişen olguya yaklaşım. Ünsal U, Söyler M. TOD 42.Ulusal kongresi ,  Antalya 2008.

12.(V).Zonül zayıflığı olan bir olguda fakoemülsifikasyon cerrahisi. Ünsal U. TOD 42.Ulusal kongresi ,  Antalya 2008.

12.(V) Travma geçire bir gözde fako cerrahisi:Fakoemülsifikasyon+Cionni halkası+Ahmed segmenti+IOL implantasyonu+pupilloplasti..Söyler M. Ünsal U. TOD 42.Ulusal kongresi   Antalya 2008.

Bu sitedeki tüm bilgiler ışığında ifade bulan öneri, tedavi ve tanı bilgileri tamamen size uygulanacaktır anlamı taşımaz.
Bundan dolayı, bu sitede yer alan bilgileri ve verilen birtakım tedavi önerilerini öncelikle kendi doktorunuza ya da bize danışmanız gerekmektedir.